Projectcommunicatie & Omgevingsmanagement

De samenleving verandert

[gkit id=1] Steeds vaker nemen betrokken bewoners en ondernemers het initiatief om zich te organiseren. En om zo gezamenlijk het traditionele stadsbestuur te verbeteren. Mijn missie is het om deze nieuwe voorhoede, de Aristoi, sterker te maken. Dat doe ik door op freelance basis ondersteuning te bieden bij participatieprocessen. Mijn rol: communicatieadviseur.

Communicatie

De rode draad in mijn werk is communicatie. Een goed begrip van de kracht van taal is van grote waarde bij participatie. Duidelijk taalgebruik is van belang om de juiste verwachtingen te scheppen. Eerder schreef ik hier als co-auteur een boek over: Bobotaal. Met een beetje ironie!

Participatie

Het belang van een actieve vereniging blijkt duidelijk uit het succesverhaal van het Lusthofkwartier. Al in het eerste jaar boekte de nieuw opgerichte Bewonersvereniging aansprekende resultaten. Intussen is zij vaste gesprekspartner van politieke en ambtelijke diensten.

Herbestemming

Hoe geef je op zinvolle wijze herbestemming aan een historisch pand? Door daar een ontmoetingsplek van te maken! Als kwartiermaker bracht ik verenigingsleven en omwonenden met elkaar in contact door middel van een culturele invulling: lezingen, films, dans en exposities.

Toezicht

Actieve betrokkenheid vergroot de zelfredzaamheid van heel veel mensen. In het maatschappelijk middenveld zijn professionele organisaties elke dag in de weer om participatie te laten slagen. Als toezichthouder ben ik doordrongen van het belang van professionalisering.

"Bestuurders en bewoners spreken verschillende talen. Ik luister en bemiddel."

Samen bouwen aan je eigen omgeving verbindt

Betrokken mensen maken de stad beter. Voor bestuurders en ambtenaren is deze opkomende kracht van bewoners nog wat onwennig. En als de verwachtingen uiteenlopen, raakt deze voorhoede van bewoners en ondernemers soms gefrustreerd en komt er alsnog weinig van de grond. Door mijn professionele begeleiding help ik participatietrajecten op de rails te zetten. Ik ben een onafhankelijke omgevingsmanager op projectbasis.

Stuur mij een bericht

Ik neem zo spoedig mogelijk contact op!